Skip to content

Korkeakoulut järjestävät lisähakuja yhteishaussa vapaiksi jääneille paikoille. 27.11.−19.12. Tutustu lisähaun koulutuksiin.

 

Kuka voi hakea yliopistoon?

Tietyt säädökset ja valtakunnalliset tavoitteet säätelevät yliopistojen opiskelijavalintoja, mutta viime kädessä yliopistot päättävät itse opiskelijaksi ottamisesta. Yliopistoon valitaan yleensä todistusten ja valintakokeen perusteella. Valintaperusteet voidaan laatia tiedekunnittain tai koulutuksittain. Tarkat valintaperusteet löytyvät kunkin yliopiston koulutuskuvauksista.

Yhteishaussa mukana olevat koulutukset

Kandidaatin ja maisterin koulutukset (3+2 vuotta)

Olet kelpoinen hakemaan yhteishaussa mukana oleviin kandidaatin + maisterin koulutuksiin, jos olet suorittanut jonkin seuraavista tutkinnoista:

 • ylioppilastutkinnon
 • International Baccalaureate-tutkinnon (IB)
 • Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB)
 • Reifeprüfung-tutkinnon (RP)
 • vähintään kolmivuotisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot
 • näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon
 • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin

Opiskelijaksi voidaan hyväksyä myös hakija, jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.
Nämä kelpoisuusvaatimukset koskevat myös alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtavia erillishakuja.

Maanpuolustuskorkeakouluun hakevan on lisäksi:

 • oltava Suomen kansalainen
 • saanut reservin upseerin koulutuksen ennen opintojen aloittamista  (aliupseeritaustaisille järjestetään lisäkoulutus)
 • oltava terveydentilaltaan ja muutoin puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen tehtävien asianmukaisen hoitamisen kannalta sopiva
 • oltava enintään 26-vuotias

Maisterin koulutukset (2 vuotta)

Maisterikoulutus on ylempi korkeakoulututkinto. Suoraan maisterikoulutukseen voivat hakea vain henkilöt, jotka ovat suorittaneet soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon. Tarkista aina hakukelpoisuusvaatimukset koulutuskuvauksista.

Maisterikoulutukseen voit hakea, jos olet suorittanut jonkin seuraavista:

 • soveltuvan alemman yliopistotutkinnon
 • soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon
 • soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Maisterikoulutuksiin haetaan sekä yhteishaussa että erillishauissa.

Jos sinulla ei vielä ole mitään soveltuvaa alempaa korkeakoulututkintoa, haet ensin alempaan tutkintoon. Usein saat samalla oikeudet maisterikoulutuksen suorittamiseen. Opintopolussa  koulutuksen nimessä on tällöin merkintä: 3 + 2 vuotta.

Erillishaut

Erillishakuina järjestetään mm. kansainvälisten maisteriohjelmien haut sekä yliopistojen siirtohaut. Yleensä yliopistojen maisterikoulutuksiin haetaan korkeakoulujen yhteishaussa, mutta niitä voidaan järjestää myös erillishakuina. Maisterikoulutuksiin voit hakea vain,  jos olet suorittanut jonkin seuraavista:

 • soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon
 • soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon
 • soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Tarkista aina hakukelpoisuusvaatimukset koulutuskuvauksista. Koska korkeakoulut päättävät itse valintaperusteistaan, opiskelijaksi voidaan hyväksyä myös hakija, jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

Lue lisää

Yliopistojen erillishaut

Koulutuskohtaiset valintaperusteet

Koulutuskohtaiset valintaperusteet löydät koulutusten kuvauksista Valintaperusteet ja pääsykokeet -välilehdeltä.