Skip to content

Korkeakoulut järjestävät lisähakuja yhteishaussa vapaiksi jääneille paikoille. 27.11.−19.12. Tutustu lisähaun koulutuksiin.

 

Avoin yliopisto

Avoimen yliopiston opiskelijat istuvat luennolla. Valokuva: Jyrki Vesa

Katso kaikki avointen yliopistojen koulutukset Opintopolussa

Avoimessa yliopistossa voit opiskella yliopiston tutkintoihin kuuluvia opintoja pohjakoulutuksestasi ja iästäsi riippumatta. Lähes kaikki yliopistot järjestävät avointa yliopisto-opetusta. Opetusta järjestetään myös yhteistyössä aikuisoppilaitosten, kuten kansalais- ja työväenopistojen, kansanopistojen ja kesäyliopistojen kanssa.

Avoimessa yliopistossa voit opiskella oppiaineesta (esim. kasvatustiede) kokonaisen opintokokonaisuuden (esim. perusopinnot) tai yksittäisiä opintojaksoja (esim. didaktiikan kurssin).

Suurin osa avoimesta yliopisto-opetuksesta on perusopintotasoista, mutta monissa oppiaineissa opiskelua voi jatkaa aineopintoihin. Valikoimassa tarjotaan myös yleis-, kieli- ja viestintäopintoja. Avoimen yliopiston opinnot ovat yliopiston opetussuunnitelmien mukaisia, joten opintosuoritukset voi hyväksyttää osaksi tutkinto-opintoja.

Avoimessa yliopistossa voi opiskella erilaisin tavoittein. Opiskelu avoimessa yliopistossa antaa mahdollisuuden

  • tutustua yliopisto-opintoihin
  • hakea yliopistoon avoimen yliopiston väylän tai muiden erillishakujen kautta
  • kehittää ammatillista osaamista
  • opiskella yleissivistyksen vuoksi.

Joustavia opiskelutapoja

Avoimen yliopiston opintoja järjestetään monilla eri tavoilla, jotka sopivat aikuisopiskelijoiden vaihteleviin elämäntilanteisiin. Opintoihin voi sisältyä esimerkiksi

  • lähiopetusta kuten luentoja, pienryhmäopetusta ja harjoitustöitä
  • opiskelua verkko-oppimisympäristössä ja verkkovälitteisiä luentoja
  • kirjallisia opintotehtäviä
  • tenttejä.

Opetus järjestetään yleensä iltaisin ja viikonloppuisin. Verkko- ja etäopintoja voi suorittaa paikkakunnasta riippumatta, vaikka ulkomailta. Opintoja on tarjolla ympäri vuoden, myös kesällä.

Tutkinto-opiskelijaksi avointen yliopisto-opintojen perusteella (ns. avoimen väylä)

Avoimessa yliopistossa ei voi suorittaa tutkintoa, mutta avoimen yliopiston opintoja suorittanut voi hakea tutkinto-opiskelijaksi yliopistoon joko yhteishaun tai erillishaun kautta.

Useimpiin tutkinto-ohjelmiin voi hakea avoimen yliopiston opintojen perusteella. Hakijoilta vaadittavat opinnot ja niiden määrä vaihtelevat yliopistoittain, tiedekunnittain ja pääaineittain, joten tarkista hakuohjeet ko. yliopistosta.

Opintoihin ilmoittautuminen

Avoimet yliopisto-opinnot ovat maksullisia, ja oikeus opintojen suorittamiseen on määräaikainen. Opiskelijat valitaan opintoihin yleensä ilmoittautumisjärjestyksessä. Aineopintotasoisissa opinnoissa edellytetään yleensä, että perusopinnot on suoritettu. Joissakin tapauksissa voidaan käyttää myös muita valintaperusteita.

Opintotukea?

Opiskelu avoimessa yliopistossa on sivutoimista, eikä siihen voi saada opintotukea. Koulutusrahasto voi myöntää aikuiskoulutustukea, jos avoimen yliopiston opinnot ovat opiskelijalle ammatillista lisä- tai täydennyskoulutusta.

Lue lisää aikuiskoulutustuesta Koulutusrahaston sivuilta.

Jos olet työtön, sinulla voi olla mahdollisuus opiskella avoimessa yliopistossa työttömyysetuudella sivutoimisesti (enintään 5 opintopistettä kuukaudessa) tai päätoimisesti, jos TE-toimisto hyväksyy opinnot osaksi työttömän työllistymissuunnitelmaasi.

Lue lisää opiskelusta työttömänä TE-palvelujen sivuilta.

Opintoneuvonta

Avoimet yliopistot antavat opintoneuvontaa ja -ohjausta niin opinnoista ja opiskelusta kiinnostuneille kuin opintoihin jo ilmoittautuneille opiskelijoille. Katso yhteystiedot avointen yliopistojen omilta sivuilta:

Mera information om studierna fås av universiteten: