Skip to content

Korkeakoulut järjestävät lisähakuja yhteishaussa vapaiksi jääneille paikoille. 27.11.−19.12. Tutustu lisähaun koulutuksiin.

 

Tietojenkäsittely, tieto- ja viestintätekniikka (ICT) ja kirjasto- ja tietopalveluala ammattikorkeakoulussa

Tietojenkäsittelyn opiskelijat työskentelevät tietokoneella

Tietojenkäsittely  ι Tieto- ja viestintätekniikka ι Kirjasto- ja tietopalveluala ι  Ylempi AMK-tutkinto

Tietojenkäsittelyssä, tieto- ja viestintätekniikassa sekä kirjasto- ja tietopalvelualalla voi tutkinnon suorittaa  suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Muistathan, että englanninkielisen koulutuksen yhteishaku on vuosittain jo tammi-helmikuussa.

Tietojenkäsittely

Tutkinto: Tradenomi (AMK), tutkinnon laajuus 210 opintopistettä ja opiskeluaika 3,5 vuotta

Tietojenkäsittelyn koulutus mahdollistaa sijoittumisen myös muihin kuin liiketalouden tietojenkäsittelyn työtehtäviin. Koulutuksen alkuvaiheissa opiskelija tiimiytyy ja oppii toimimaan projekteissa. Tällöin hän saa myös perustiedot toimisto-ohjelmien käytöstä, ohjelmoinnista, www-tuotannosta, tietoverkoista ja tietokannoista. Näiden jälkeen hän suuntautuu erikoisalalleen ja saa syvällisemmät tiedot valitsemaltaan alueelta. Eri ammattikorkeakouluissa on tarjolla esimerkiksi seuraavia suuntautumisvaihtoehtoja: pelituotanto, ohjelmistotuotanto, tietoliikenne, digimediatuotanto ja tietotekniikkayrittäjyys.

Jos opiskelijaa kiinnostavat tietokoneet, tiimissä työskentely, projektit, alati uuden oppiminen ja sovellusten sekä palvelujen kehittäminen, hänelle hyvin soveltuva ala voi olla juuri tietojenkäsittely. Ala kehittyy ja osaaminen uusiutuu nopeasti koko ajan, joten jokaisen on pidettävä huoli pätevyydestään.

Tietojenkäsittelyn koulutuksen saaneet sijoittuvat hyvin monenlaisin ja monentasoisiin esimies-, asiantuntija-, tuotanto- ja palvelutehtäviin niin yritysmaailmassa kuin julkisella sektorillakin. Heitä työskentelee erilaisten sovellusten ja palvelujen tuottamis- ja kehittämistehtävissä, testauksessa, ylläpidossa sekä myynti-, asiakaspalvelu- ja johtotehtävissä. Ammattinimikkeitä voivat olla esimerkiksi projektipäällikkö, sovellussuunnittelija, ohjelmistosuunnittelija, web designer, järjestelmäasiantuntija, projektikoordinaattori tai it-tukihenkilö.

Koulutukset

Tutustu Opintopolussa tarjolla oleviin tietojenkäsittelyn koulutuksiin. Linkki vie hakutuloslistalle.

 

Tieto- ja viestintätekniikka

Puhelin on kädessä ja puhelimessa pilven kuva

Tutkinto: Insinööri (AMK), tutkinnon laajuus on 240, ja opiskeluaika 4 vuotta

Tieto- ja viestintätekniikan opinnoissa  vaaditaan hyvää matemaattis-luonnontieteellistä osaamista, laite- ja ohjelmistotekniikan hallintaa, teoreettisten perusteiden hallintaa sekä ongelmanratkaisukykyä. Useat työtehtävät edellyttävät informaation ja tutkimustulosten analysointia sekä asiakkaiden tarpeiden ja vaatimusten ymmärtämistä ja käytettävyyttä.

Perusopintoihin kuuluu matematiikkaa, fysiikkaa, ohjelmointia, viestintää ja kieliä. Opiskelija saa hyvät tieto- ja viestintätekniikan yleistaidot sekä alansa perustaidot, esimerkiksi elektroniikassa, ohelmistokehityksessä, tieto- ja viestintätekniikassa, tietoliikenteessa ja yritystoiminnassa. Ammattiopinnot antavat opiskelijalle valmiudet  ymmärtää tieto- ja viestintäteknisten laitteiden ja järjestelmien toimintaperiaatteita sekä taidot soveltaa osaamista ja suunnittelumenetelmiä käytäntöön.

Tieto- ja viestintätekniikan insinöörit työskentelevät kaikkialla, missä ollaan tekemisessä tieto- ja viestintätekniikan kanssa.

Tieto- ja viestintätekniikan insinöörit sijoittuvat laajasti työelämän eri sektoreille riippuen ammatillisesta kiinnostuksesta ja omasta erikoisosaamisesta:

  • tietotekniikka ja ICT-ala
  • ohjelmointi
  • hyvinvointi- ja terveysteknologia
  • mediatekniikka
  • mobiilisovellukset
  • pelit
  • teollinen internet (IoT)
  • tietoverkot
  • tietoturva.

Tutkinto: Insinööri (AMK)

Koulutukset

Tutustu Opintopolussa tarjolla oleviin tieto-ja viestintätekniikan koulutuksiin. Linkki vie hakutuloslistalle.

Kirjasto- ja tietopalveluala 

Tutkinto: Tradenomi (AMK), tutkinnon laajuus 210 opintopistettä ja opiskeluaika 3,5 vuotta

Kirjasto ja tietopalvelualan koulutuksesta valmistuu tiedonhallintaan ja asiakaspalveluun erikoistuneita ammattilaisia, joilla on kokonaisnäkemys informaatiolukutaidon ja systemaattisen tiedonhallinnan merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Opinnoissa painotetaan yhteisöllistä työotetta, aineistojen tuntemusta ja tietoteknisiä valmiuksia sekä viestintätaitoja.

Koulutukset

Tutustu Opintopolussa tarjolla oleviin kirjasto- ja tietopalvelualan koulutuksiin. Linkki vie hakutuloslistalle.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tarjoaa mahdollisuuden jatkaa opintoja kolmen vuoden työskentelyn jälkeen. Se on rinnakkainen tutkinto yliopistojen maisteritutkinnoille.

Ammattikorkeakoulujen ylempien tutkintojen keskeisenä piirteenä on yritysten toiminnan kehittäminen. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon laajuus on 60−90 opintopistettä, jonka voi suorittaa työn ohessa. Koulutuksiin hakevilta edellytetään kolmen vuoden työkokemus ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen.

Tietojenksittelyssä ja kirjasto- ja tietopalvelualalla ylemmän tutkinnon on tradenomi (ylempi AMK) ja englanninkielinen tutkintonimike Master of Business Administration. Tieto- ja viestintätekniikassa ylemmän tutkinnon nimike on insinööri (ylempi AMK) Master of Engineering.