Skip to content

Korkeakoulut järjestävät lisähakuja yhteishaussa vapaiksi jääneille paikoille. 27.11.−19.12. Tutustu lisähaun koulutuksiin.

 

Terveys- ja hyvinvointialat ammattikorkeakoulussa

Ensihoitajaopiskelijat harjoittelevat elvytystä nuken kanssa. Kuva: Olli Häkämies

Tutkinnot ι Opinnot  ι Ylempi AMK-tutkinto

Terveys- ja hyvinvointi-alalla voi suorittaa ammattikorkeakoulututkintoja, joiden laajuus on 240–270 opintopistettä ja norminmukainen suoritusaika 4– 4½ vuotta. Tutkinnon voi opiskella suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Tutustu tarjolla oleviin ammattikorkeakoulujen terveys- ja hyvinvointialojen koulutuksiin. Linkki vie hakutuloslistalle jossa voit halutessasi tarkentaa haun rajausta vasemmanpuoleisen palstan rajausehdoilla.

Tutkinnot

Terveysalan koulutuksen saaneella on tieteelliset, tekniset ja toiminnalliset valmiudet työskennellä asiantuntijana terveydenhuollon eri tasoilla, erilaisten järjestöjen palveluksessa sekä yksityissektorilla.

Terveysalan ammattinimikkeitä ovat

 • apuvälineteknikko
 • bioanalyytikko
 • ensihoitaja
 • fysioterapeutti
 • geronomi
 • hammasteknikko
 • jalkaterapeutti
 • kuntoutuksen ohjaaja
 • kätilö
 • naprapaatti
 • optometristi
 • osteopaatti
 • röntgenhoitaja
 • sairaanhoitaja
 • suuhygienisti
 • terveydenhoitaja
 • toimintaterapeutti

Ammateissa on olennaista terveyden edistäminen ja ylläpitäminen, sairauksien ehkäiseminen ja hoitaminen sekä kärsimyksen lievittäminen eri asiakasryhmissä monikulttuurisissa ympäristöissä. Terveysala poikkeaa muista aloista siinä, että terveydenhuollossa työskentelyyn vaaditaan tutkinnon lisäksi myös ammatinharjoittamisoikeus (laillistettu tai nimikesuojattu ammattihenkilö). Tämän oikeuden saa tutkinnon suorittamisen jälkeen rekisteröityessään terveydenhuollon ammattihenkilörekisteriin (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira).

Opinnot

Opinnot muodostuvat perus-, ammatti- ja vapaasti valittavista opinnoista, harjoittelusta sekä opinnäytetyöstä.

Opiskelun keskeinen piirre on vahva yhteys työelämään, joka toteutuu harjoittelussa, erilaisissa projekteissa ja opinnäytetöissä. Opiskeluista voi osan suorittaa ulkomailla. Opiskelu on itsenäistä, joten motivaatio ja vastuu omasta opiskelusta korostuvat.

Sosiaali- terveys- ja liikunta-alan työelämävalmiuksia ovat ammatillisen tiedon ja taidon lisäksi halu ja kyky toimia ihmisten kanssa, aktiivisuus ja oma-aloitteisuus, vastuullisuus, suvaitsevaisuus sekä kyky itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon sekä itsensä kehittämiseen.

Katso terveys- ja hyvinvointialojen ammattikorkeakoulututkinnot Opintopolussa. Linkki vie hakutulossivulle.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Ammattikorkeakoulututkinnon ja kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen voi opiskella 90 opintopisteen laajuisen ylempi AMK -tutkinnon opintojen painottuessa työn kehittämiseen ja johtamiseen.

Katso terveys- ja hyvinvointialojen ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Opintopolussa. Linkki vie hakutulossivulle.