Skip to content

Korkeakoulut järjestävät lisähakuja yhteishaussa vapaiksi jääneille paikoille. 27.11.−19.12. Tutustu lisähaun koulutuksiin.

 

Tekniikka, teollisuus ja rakentaminen ammattikorkeakoulussa

Tekniikan alan tutkinnot ι Ylempi AMK-tutkinto

Tekniikka tarjoaa kiinnostavia työmahdollisuuksia sekä miehille että naisille. Ala sopii kaikille niille, jotka haluavat olla mukana luomassa tulevaisuuden ratkaisuja.

Pääset tutustumaan työelämäläheiseen toimintaan jo opintojen aikana, sillä yhä useammin teoriaopintojen lisäksi oppimista tapahtuu työelämälle tehtävissä projekteissa.

Tekniikan alan opiskelijat ovat olleet mukana muun muassa

 • kehittämässä sähköautoja
 • suunnittelemassa talomallistoja sekä
 • rakentamassa moottoripyöriä.

Työelämäläheiset projektit toimivat usein myös hyvänä mahdollisuutena verkostoitua tulevien työnantajien kanssa.

Opintojen jälkeen tekniikan alaa opiskelleet voivat toimia

 • tuotanto-
 • suunnittelu-
 • kehittämis-
 • asiantuntija- ja
 • johtotehtävissä.

Tekniikka ammattikorkeakoulu 2Osaamistasi tarvitaan myös, kun myydään ja markkinoidaan laitteita, tuotantojärjestelmiä tai rakennusprojekteja. Eikä pidä unohtaa insinöörejä kouluttajina, hankintatehtävissä tai yrityshallinnossa. Monipuolinen osaaminen on tällä alalla eduksi.

Tulevaisuuden yhteiskunnallisia haasteita ovat muun muassa kestävän kehityksen tarve, ilmastonmuutoksen ja ympäristön kuormittamisen hillitseminen, terveydenhuollon kehittäminen ja vanhentuvan väestön hyvinvoinnin lisääminen.

Eri alojen välinen yhteistyö ja kansainvälisten mahdollisuuksien hyödyntäminen kuuluvat niin insinöörin, laboratorioanalyytikon kuin rakennusmestarinkin arkeen. Kansainvälisyys näkyy myös koulutuksen kielessä, sillä opintoja on tarjolla niin suomeksi, ruotsiksi kuin myös englanniksi.

Muistathan, että englanninkielisen koulutuksen yhteishaku on vuosittain jo tammi-helmikuussa. Koska opintojen sisällöt ja toteutustavat poikkeavat ammattikorkeakouluittain, tutustu hakuvaiheessa tarkasti eri ammattikorkeakoulujen tarjontaan ja opintoja koskeviin kuvauksiin.

Tekniikan ja liikenteen alalla voi suorittaa joko tekniikan tai merenkulun ammattikorkeakoulututkinnon.

Tekniikan alan ammattikorkeakoulututkintojen tutkintonimikkeet

 • insinööri (AMK), 240 opintopistettä, suoritusaika 4 vuotta
 • laboratorioanalyytikko (AMK), 210 opintopistettä, suoritusaika 3,5 vuotta
 • rakennusmestari (AMK), 210 opintopistettä, suoritusaika 3,5 vuotta
 • rakennusarkkitehti (AMK), 240 opintopistettä, suoritusaika 4 vuotta

Englanninkielisistä insinöörikoulutuksen koulutusohjelmista valmistuneet saavat käyttää Bachelor of Engineering (BEng) -nimikettä.

Katso tekniikan alan ammattikorkeakoulututkinnot Opintopolussa. Linkki vie hakutulossivulle.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen voit suorittaa 60 opintopisteen laajuisen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Hakukelpoisuuteen edellytetään lisäksi ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen hankittua vähintään kolmen vuoden työkokemusta.

Koulutusohjelmista valmistuvien tutkintonimike on insinööri (ylempi AMK). Englanninkielisistä insinöörikoulutuksen koulutusohjelmista valmistuvien tutkintonimike on Master of Engineering (MEng).

Katso tekniikan ja liikenteen ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Opintopolussa. Linkki vie hakutulossivulle.