Skip to content

Korkeakoulut järjestävät lisähakuja yhteishaussa vapaiksi jääneille paikoille. 27.11.−19.12. Tutustu lisähaun koulutuksiin.

 

Maa- ja metsätalous ammattikorkeakoulussa

Kesäinen pelto ja taustalla punaisia maalaistaloja

Agrologi ι Hortonomi ι Metsätalousinsinööri ι Ympäristösuunnittelija ι Opintojen sisältö ι Ylempi AMK-tutkinto

Maa-  ja metsätalousalan ammattikorkeakoulututkinnon (240 op) voi opiskella seuraavissa koulutuksissa:

 • maaseutuelinkeinot
 • hevostalous
 • metsätalous
 • puutarhatalous
 • rakennettu ympäristö
 • kestävä kehitys.

Tutkintonimikkeitä ovat

 • agrologi (AMK)
 • hortonomi (AMK)
 • metsätalousinsinööri (AMK)
 • ympäristösuunnittelija (AMK).

Opintojen sisällöt, suuntautumiset ja toteutustavat vaihtelevat ammattikorkeakouluittain.

Tutustu ennen hakua eri ammattikorkeakoulujen tarjontaan!

Maa- ja metsätalousalaa alaa voi opiskella suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Englanninkielisen koulutuksen yhteishaku on vuosittain jo tammi-helmikuussa.

Työkenttä

Maa- ja metsätalousalan koulutuksista valmistuu maa- ja metsätalouden, ympäristö-, viher- ja puutarha-alan asiantuntijoita. Työtehtävät liittyvät luonnonvarojen kestävän käyttöön ja alan kehittämiseen. Alalta valmistuneet työllistyvät esimerkiksi yrittäjinä, kaupan ja teollisuuden palveluksessa, hallinnon ja eri organisaatioiden asiantuntijoina, tutkimus- ja kehittämishankkeissa, ammatillisissa oppilaitoksissa sekä rahoitus- ja vakuutussektorilla.

Agrologi

Agrologin työtehtäviä ovat mm.

 • asiantuntijatehtävät
 • maaseutuyrittäjä
 • projektipäällikkö ja -työntekijä
 • maatalouskaupan tehtävät
 • opetustehtävät
 • rahoitus- ja vakuutusalan tehtävät
 • tilanhoitaja

Tutustu tällä hetkellä Opintopolussa tarjolla oleviin agrologin koulutuksiin. Linkki vie hakutuloslistalle.

Hortonomi

Orvokkeja vikhreällä niityllä

Hortonomin työtehtäviä ovat esimerkiksi

Puutarhatalous

 • tuotantopäällikkö
 • myyntipäällikkö
 • viljelypäällikkö
 • puutarhayrittäjä
 • vastaava puutarhuri
 • tuoteryhmäpäällikkö
 • kasvintarkastaja
 • myyjä
 • neuvoja

Rakennettu ympäristö

 • viheraluesuunnittelija
 • maisemasuunnittelija
 • rakennuttajahortonomi
 • viheryksikön päällikkö
 • tilaajapäällikkö
 • puistopäällikkö
 • kaupunginpuutarhuri
 • seurakuntapuutarhuri
 • viherrakentaja
 • viheralan yrittäjä

Katso hortonomin koulutukset Opintopolussa. Linkki vie hakutuloslistalle.

Metsätalousinsinööri

Metsätalousinsinöörin työtehtäviä ovat esimerkiksi

 • metsäneuvoja
 • metsäasiantuntija
 • ostoesimies
 • korjuuesimies
 • metsäsuunnittelija
 • metsäpalveluyrittäjä.

Katso metsätalousinsinöörin koulutukset Opintopolussa. Linkki vie hakutuloslistalle.

Ympäristösuunnittelija

Ympäristösuunnittelijan työtehtäviä ovat esimerkiksi

 • projektipäällikkö ja -työntekijä
 • ympäristöliiketoiminnan tehtävät
 • ympäristösuunnittelijat ja -tarkastajat
 • tuotepäällikkö
 • viestintäpäällikkö

Katso ympäristösuunnittelijan koulutukset Opintopolussa. Linkki vie hakutuloslistalle.

Mitä opinnot sisältävät?

Koulutuksen sisällöt painottuvat ammattikorkeakouluittain eri tavoin. Kaikille yhteistä on luonnonvaroihin ja niiden kestävään kehitykseen ja käyttöön liittyvä osaaminen, liiketoimintaosaaminen, työyhteisöosaaminen ja kansainvälisyysosaaminen. Opinnot muodostuvat perus- ja ammattiopinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista, harjoittelusta ja opinnäytetyöstä.

Opiskelujen aikana yhteistyö työelämän kanssa on tiivistä. Opiskelijat luovat jo opiskeluaikana verkostoja työelämään erilaisissa hankkeissa, harjoittelussa ja opinnäytetyössä. Osan tutkinnosta voi suorittaa opiskelemalla yhteistyökorkeakouluissa ulkomailla. Harjoittelujaksoilla lujitetaan käytännön ammattitaitoa, vahvistetaan liiketaloudellista osaamista sekä suunnataan asiantuntijuuden kehittymistä yksilöllisesti. Opinnäytetyössään opiskelijat syventävät osaamistaan ja soveltavat oppimiaan tietoja ja taitoja.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Luonnonvara- alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto (60 op) antaa valmiudet toimia alan vaativissa esimies-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Tutkintonimikkeet ovat ammattikorkeakoulun koulutustarjonnasta riippuen

 • agrologi (ylempi AMK)
 • hortonomi (ylempi AMK)
 • metsätalousinsinööri (ylempi AMK) tai
 • ympäristösuunnittelija (ylempi AMK).

Tutkintonimike metsätalouden liiketoiminnan suuntautumisessa on metsätalousinsinööri (ylempi AMK).

Katso luonnonvara-alan ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Opintopolussa. Linkki vie hakutuloslistalle.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon voi suorittaa myös ruotsin kielellä.