Skip to content

Korkeakoulut järjestävät lisähakuja yhteishaussa vapaiksi jääneille paikoille. 27.11.−19.12. Tutustu lisähaun koulutuksiin.

 

Kauppa ja hallinto ammattikorkeakoulussa

Nainen seisoo ravintolassa kukka vierellään.

Liiketalous  ι Johdon assistenttityö ja kielet ι Ylempi AMK-tutkinto

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnosta valmistuu tradenomeja. Tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä ja sen suorittaminen kestää 3,5 vuotta.

Perusopinnot luovat pohjan omaan ammattialaan, jota syvennetään ammattiopinnoissa. Koulutukseen kuuluu 30 opintopisteen laajuinen harjoittelu, jossa pääsee soveltamaan opittuja asioita ja hankkimaan tietoja yrityksen toiminnasta käytännössä. Harjoittelu tarjoaa yleensä myös hyvän mahdollisuuden löytää pysyvä työpaikka. Viidentoista opintopisteen opinnäytetyö tehdään usein yrityksen toimeksiannosta ja se osaltaan tukee opiskelijoiden erikoistumista valitsemalleen osa-alueelle.

Hakijalta edellytetään lukion suorittamista tai ammatillista perustutkintoa. Myös ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittaneilla on mahdollisuus hakea ammattikorkeakouluun. Avoin ammattikorkeakoulu tarjoaa väylän opintoihimme myös niille, joilta puuttuu tuo vaadittava pohjakoulutus.

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon voit opiskella suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Muistathan, että englanninkielisen koulutuksen yhteishaku on vuosittain jo tammi-helmikuussa.

Tradenomi-tutkinto antaa laajan liiketoimintaosaamisen

Liiketalous

Liiketalouden koulutuksessa opiskelija saavuttaa laaja-alaisen liiketoimintaosaamisen kattaen yrityksen ja organisaatioiden toiminnan keskeiset piirteet. Opiskelija on myös perehtynyt alaan kuuluvaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Lisäksi opiskelija on saanut syvällisempää osaamista ammattikorkeakoulun tarjoamilla erikoisalueilla.

Näitä voivat olla esimerkiksi

 • henkilöstöhallinto ja johtaminen
 • yritysjuridiikka
 • julkishallinto
 • kansainvälinen liiketoiminta
 • logistiikka
 • mainonta
 • markkinointi
 • myynti
 • rahoitus
 • taloushallinto
 • sekä yrittäjyys.

Opiskelu on monipuolista ja siinä yhdistyy käytännön tekeminen ja sitä tukevan riittävän teorian opiskelu. Opetus toteutetaan monipuolisin menetelmin hyödyntäen mm. lähiopetusta, itsenäistä työskentelyä, ryhmissä työskentelyä ja verkko-opetusta. Ammatillisia valmiuksia kehitetään tiimityö-, vuorovaikutus- ja esiintymistaitoa hiovien ryhmätöiden ja yrityksille tehtävien projektien avulla. Tutkintoon kuuluvia opintoja on mahdollista suorittaa myös ulkomailla, mikä edistää kansainvälistä uraa. Tutkinnon voi opiskella suomen, ruotsin tai englannin kielellä.

Liiketalouden opinnot sopivat sinulle, jos olet kiinnostunut liiketoiminnasta, yritysten toiminnan kehittämisestä ja yrittäjyydestä. Sinua odottavat monipuoliset työtehtävät erilaisten ihmisten kanssa erilaisissa organisaatioissa ja julkishallinnossa, usein eri kielillä ja eri kulttuureissa. On myös tärkeää, että olet kiinnostunut siitä, mitä ympärilläsi tapahtuu, sillä liiketoiminnan kautta rakennetaan tulevaisuutta – joko olemassa olevan yritystoiminnan tai oman yrittäjyyden avulla.

Johdon assistenttityö ja kielet

Johdon assistenttityön ja kielten koulutuksessa opiskelija saavuttaa ainutlaatuisen yhdistelmän kielten, viestinnän, liiketalouden ja assistenttityön osaamista. Ohjelma valmentaa työskentelyyn monialaisissa ja kansainvälisissä työtehtävissä. Tutkinnon voi suorittaa suomen tai englannin kielellä.

Liiketoiminnan logistiikka

Katso palvelualat

Tietojenkäsittely

Katso tietojenkäsittely ja tieto- ja viestintätekniikka

Turvallisuus

Katso Palvelualat

Kirjasto- ja tietopalveluala 

Katso tietojenkäsitteley ja tieto- ja viestintätekniikka

Katso koulutukset

Katso kaupan ja hallinnon alan ammattikorkeakoulututkinnot Opintopolussa. Linkki vie hakutulossivulle.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tarjoaa mahdollisuuden jatkaa opintoja kolmen vuoden työskentelyn jälkeen. Se on rinnakkainen tutkinto yliopistojen maisteritutkinnoille.

Ammattikorkeakoulujen ylempien tutkintojen keskeisenä piirteenä on yritysten toiminnan kehittäminen. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon laajuus on 90 opintopistettä, jonka voi suorittaa työn ohessa. Koulutusohjelmiin hakevilta edellytetään kolmen vuoden työkokemus ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. Koulutusohjelmista valmistuvien tutkintonimike on tradenomi (ylempi AMK) ja englanninkielinen tutkintonimike Master of Business Administration.

Katso koulutukset

Katso kaupan ja hallinnon alan  ylemmät ammattikorkeakoulut Opintopolussa. Linkki vie hakutulossivelle.