Skip to content

Korkeakoulut järjestävät lisähakuja yhteishaussa vapaiksi jääneille paikoille. 27.11.−19.12. Tutustu lisähaun koulutuksiin.

 

Ammatillinen opettajankoulutus

Opettajaopiskelijat istuvat luonnolla kuuntelemassa opettajaa.

Pedagoginen kelpoisuus  ι Opintojen sisältö ι Haku opettajankoulutukseen ι Ammatillisten aineiden opettaja  ι Yhteisten aineiden opettaja ι Jos sinulla ei ole korkeakoulututkintoa ι Valintaperusteet

Kaikki ammatilliset opettajakorkeakoulut järjestävät ammatillista opettajankoulutusta. Koulutus on suunnattu erityisesti ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen opettajille ja niille, jotka aikovat näihin tehtäviin.

Ammatillinen opettajankoulutus on luonteeltaan aikuisopiskelua. Opinnot järjestetään verkko-opintoina tai monimuoto-opiskeluna. Voit opiskella työn ohella ja suorittaa opinnot 1­–1,5 vuodessa. Koulutusta järjestetään suomeksi ja englanniksi useilla eri paikkakunnilla. Lisätietoja löydät opettajakorkeakoulujen sivuilta.

Pedagoginen kelpoisuus

Ammatillinen opettajankoulutus (opettajan pedagogiset opinnot 60 op) antaa pedagogisen kelpoisuuden opettajan tehtäviin myös muun kuin ammatillisen oppilaitoksen ja ammattikorkeakoulun opettajan virkaan/tehtävään.

Pedagogisen kelpoisuuden lisäksi opettajan tulee täyttää myös muita kelpoisuusvaatimuksia. Muut kelpoisuusehdot vaihtelevat eri kouluasteilla/oppilaitoksissa/opetustehtävissä ja voivat koskea tutkintoa, opetettavien aineiden opintojen laajuuksia ja ammattialan käytännön työkokemusta.

Ammatillisen opettajankoulutuksen opintojen sisältö

Ammatillisessa opettajankoulutuksessa opintoihin kuuluu

  • kasvatustieteellisiä perusopintoja
  • ammattipedagogisia opintoja
  • muita opintoja ja
  • opetusharjoittelu.

Haku ammatilliseen opettajankoulutukseen

Ammatillisen opettajankoulutuksen haussa valintaryhmiä ovat koulutusalat. Haet siinä koulutusalakohtaisessa valintaryhmässä, johon hakukelpoisuuden antava tutkintosi kuuluu.

Esimerkki
Jos sinulla esimerkiksi on tutkinto äidinkielestä, haet Humanistisen ja kasvatusalan valintaryhmässä. Jos olet opiskellut ammattikorkeakoulussa insinööriksi, haet Tekniikan ja liikenteen valintaryhmässä. Opiskelijat valitaan koulutusalakohtaisista valintaryhmistä hakemuspisteiden mukaisessa järjestyksessä.

Lisäksi opettajakorkeakouluilla voi olla englanninkielisiä ryhmiä tai muita erillisryhmiä, jotka muodostavat omat valintaryhmänsä.

Valintakoetta ei ole.

Voit hakea kahteen opettajakorkeakouluun, ja asetat koulutukset hakulomakkeella ensisijaisuusjärjestykseen.

Ammatillisessa opettajankoulutuksessa koulutetaan sekä ammatillisten opintojen että yhteisten opintojen (esim. kielet, matematiikka) opettajia. Hakukelpoisuuden antavan tutkintosi pääaine määrittää, kumpaan näistä kuulut.

Ammatillisten opintojen opettajahakijoiden hakukelpoisuus:

  • soveltuva korkeakoulututkinto (ammattikorkeakoulututkinto tai yliopistotutkinto) ja
  • vähintään kolmen vuoden työkokemus omalta ammattialalta.

Jos haet sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinnolla tai YAMK-tutkinnolla, työkokemusta vaaditaan viisi vuotta.

Ammattialan työkokemuksella tarkoitetaan kokemusta tutkintosi alaa vastaavalta ammattialalta.

Yhteisten opintojen opettajahakijoiden hakukelpoisuus:

  • ylempi korkeakoulututkinto (yliopistotutkinto tai ylempi AMK-tutkinto) tai
  • soveltuva yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinto
    (humanistis-yhteiskunnalliset opinnot, tieto- ja viestintätekniikan opinnot, terveystiedon opinnot tai taito- ja taideaineiden opinnot, ei liikunta).

Yhteisten opintojen opettajahakijoilta ei vaadita oman ammattialan työkokemusta.

Jos sinulla ei ole korkeakoulututkintoa ja työskentelet ammatillisena opettajana

Jos toimit ammatillisena opettajana ja sinulla on vähintään viiden vuoden työkokemus, saatat täyttää opettajankoulutuksen hakukelpoisuusvaatimukset, vaikka et olekaan suorittanut korkeakoulututkintoa. Kysy lisätietoja ammatillisten opettajakorkeakoulujen hakijapalveluista.

Ammatillisen opettajankoulutuksen valintaperusteet

Opettajakorkeakoulut noudattavat opiskelijavalinnassa samoja hakukelpoisuusvaatimuksia ja yhteisiä valintaperusteita. Kirjoita etusivulla Etsi koulutuksia tästä -kenttään ammatillinen opettajankoulutus ja paina Hae. Valintaperusteet löytyvät avaamalla koulutuslinkin.

Saat lisätietoja valintaperusteista ammatillisten opettajakorkeakoulujen hakijapalveluista.